obrazek

Jesteśmy z Wami i dla Was już, albo może dopiero, od 20 lat

Początkowo nauczaliśmy kilku języków, jednak w ostatnich latach skupiliśmy się na dwóch – najważniejszych dla Was – angielskim i niemieckim.
Zajęcia organizujemy dla grup maluchów (dzieci klas 1-3 szkół podstawowych), poważniejszych juniorów (klasy 4-8), nastolatków ( szkoły średnie) i oczywiście dorosłych.
Tak, jak w każdej szkole językowej, uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania i również przygotowujemy do egzaminów ósmoklasisty i maturalnych. Nauka w naszej szkole jest skuteczna, gdyż ćwiczymy wszystkie umiejętności językowe.
Jedno jest pewne: mamy super doświadczonych lektorów, którzy uwielbiają pracę w swoim zawodzie. Są to nauczyciele od lat przygotowujący do różnych egzaminów
oraz pełnią funkcje egzaminatorów gimnazjalnych i maturalnych. Staramy się przygotować każdą lekcję w sposób atrakcyjny dla słuchaczy, wykorzystując oprócz podręcznika bazowego środki audiowizualne (odtwarzacze CD, telewizory, projektory multimedialne, tablice interaktywne, Internet) i inne pomoce dydaktyczne. Na zajęciach pracujemy w grupie, w parach i indywidualnie. Dyskutujemy, ćwiczymy rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, uskuteczniamy gry i zabawy, oglądamy filmy …

Regularnie monitorujemy naukę, robimy egzaminy wewnętrzne pisemne i ustne, o których Was informujemy. Po każdym semestrze przygotowujemy opisową ocenę umiejętności językowych i przekazujemy odpowiednie zalecenia.
Z rodzicami juniorów i nastolatków jesteśmy w ciągłym kontakcie, dzięki czemu są oni na bieżąco informowani o nieobecnościach, braku pracy domowej, czy niewystarczającym przygotowaniu się do lekcji swoich dzieci.

 

Przy tworzeniu każdej grupy uwzględniamy wiek uczestników, poziom znajomości danego języka, jak również indywidualne potrzeby.
Terminy i godziny zajęć uzgadniamy z Wami we wrześniu, uwzględniając wszelkie Wasze sugestie. Spotykamy się w godzinach popołudniowych w poniedziałki i czwartki, wtorki i piątki albo środy i soboty (godziny ranne). W tygodniu możemy zorganizować zajęcia przed południami, jeżeli Wasze plany zajęć na to pozwolą 🙂
Zajęcia odbywają się w formie dwóch spotkań w tygodniu po 90 minut (120 godzin lekcyjnych w roku). Ruszamy w połowie września i kończymy z końcem maja, najpóźniej w połowie czerwca.
Moglibyśmy napisać, że jesteśmy najlepsi. Ale po co? Odwiedzajcie nas! Pytajcie znajomych, którzy są, albo byli naszymi uczniami i obserwujcie!

P.S. Dziękujemy naszym Uczniom, którzy uczą/ uczyli się w naszej szkole i polecają ją innym.
To dla Was i dzięki Wam nasza szkoła nadal istnieje i może się rozwijać